Voor alleen spoedeisende klachten na openingstijden van de praktijk en/of in het weekend kunt u bellen met de dienstdoende spoedtandarts.                   

                                                                                                                                                          vanaf 17 t/m 23 september: Tandzorg op Maat Twello, Dorpsstrat 26C, 7391DE Twello.  Tel. 0571 276 040.

                                                                                                                                          en van 24 t/m 30 september: TP Swinkels en de Jong, Arnhemseweg 507, 7361 CJ Beekbergen. Tel. 055 506 1599.

Informatie over ons tandheelkundig centrum in Eerbeek

Contact opnemen

Onze website geeft u een uitgebreid beeld van de mogelijkheden van Centrum voor Tandheelkunde Van Kerkhof in Eerbeek. Uw vragen beantwoorden wij graag via het contactformulier, telefonisch, aan de balie of in een van onze behandelkamers.

Links voor tandartsadvies

U vindt hieronder links naar websites waarvan wij denken dat zij nuttig voor u kunnen zijn:

Contact opnemen

Huisregels en meer

Entree en wachtkamer
Meldt u zich bij binnenkomst aan de balie, dan wij weten dat u er bent. Wij hebben aandacht besteed aan onze uitstraling, zowel in het interieur als persoonlijk. Helpt u ons de entree en wachtkamer netjes te houden? In onze praktijk zijn huisdieren niet toegestaan (met uitzonderling van hulphonden).
Houdt u alstublieft rekening met anderen bij gebruik van uw smartphone?

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, dan moet u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit dient u telefonisch te doen, dus het afzeggen van uw afspraak per e-mail is niet mogelijk! Heeft u niet op tijd afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.


Wensen en problemen
Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. Schroom niet om te vragen naar uitleg over bepaalde problemen. Wij vragen ook naar uw gezondheid, medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke behandelingen of recepten die we voorschrijven.

Voorkomen
Wij werken vanuit onze visie dat voorkomen (van gaatjes en tandvleesaandoeningen) beter is dan genezen. Gebitscontroles worden daarom ingepland bij een preventieassistente of mondhygiëniste. Zij verwijdert eerst tandsteen en reinigt uw gebit en geeft waar nodig preventieve voorlichting. Daarna zal de tandarts de controle doen. Wij maken regelmatig röntgenfoto’s om problemen voor te zijn.

Pijnklachten/spoedgevallen
Wanneer u ’s morgens voor 09.00 uur belt met een pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd.


Patiëntenadministratie
Vanzelfsprekend slaan wij uw gegevens op in onze patiëntenadministratie. Mocht er iets veranderen, zoals een verhuizing, een nieuw e-mailadres of telefoonnummer, een nieuwe verzekeraar of wijzigingen in uw medische gegevens, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. 

Wij helpen u met het onthouden van uw afspraken als wij beschikken over uw e-mailadres en 06-nummer.


Privacy
In de gezondheidszorg is het gebruikelijk om voor de patiëntenadministratie een privacyreglement te hanteren. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming gegevens aan derden mogen verstrekken.

Zit u ergens mee? Doe dan uw mond open

Klachten

Het kan gebeuren dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt.

KNMT
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de KNMT, waarbij wij zijn aangesloten. Na het invullen van het klachtenformulier neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen. Komt er geen oplossing, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak.

Centrum voor Tandheelkunde Van Kerkhof
Coldenhovenseweg 8A 
6961 ED Eerbeek


Smeestraat 2

6961 DH Eerbeek


KvK 08192102

Privacyverklaring

Krt

Telefonische bereikbaarheid

Ma - Do: 08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:00

Vrij: 08:00 - 11:00

Contactgegevens

 info@tpvankerkhof.nl

0313-820203

 zorgmail: 

centrumvoortandheelkundevankerkhof@zorgmail.nl


KRM

Zaterdag en Zondag: praktijk gesloten; weekenddienst via antwoordapparaat en bovenaan deze pagina.