Cerec-kronen

Op dit moment gebruiken wij nog de Cerec-methode. Technologische ontwikkelingen en voortdurende innovatie in ons tandheelkundig centrum zorgen ervoor, dat wij u op korte termijn  deze mogelijkheid niet meer aanbieden. Op deze plaats zult u binnenkort geïnformeerd worden over de nieuwste techniek.